Styrearbeid

Vi bistår i styrearbeidet for selskaper, ikke primært som styremedlem, men som styresekretær med oppfølgning av den praktiske gjennomføring av styrearbeid. Din bedrift har allerede ledelsen den behøver, men vi kan tilby bistand med den mer administrative siden av driften av et selskap.

JEK Regnskap hjelper våre kunder med årsplaner, referater, protokoller og forberedelse av møtene. Styresekretæren kan være behjelpelig med å samle dokumentene alle møtedeltakerene trenger i forkant av møtet og distribuere disse i rimelig tid. Det kan også være aktuelt å sende ut referat og oppfølgende notater til alle som var tilstede i møtet.

H2: Støttespiller i ledelse og regnskap
Vi ønsker å være en støttespiller for våre kunder slik at de kan være suksessfulle. Ansatte ved JEK Regnskap har vært bidragsytere i en rekke bedrifter og hjulpet styrer holde effektive og konstruktive møter. Med hjelp fra oss er du sikker på at alle har tilgang til all dokumentasjon de trenger i forkant og etterkant av møtet. Vi vil også være behjelpelige med regnskapstall og papirer ved anledninger hvor dette er nødvendig.

Har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg med styrearbeid kan du ta kontakt med våre autoriserte regnskapsførere i Ålesund og Langevåg her.