Fakturering

Faktura skal utstedes så snart som mulig etter at en vare eller tjeneste er solgt, og sendes ut senest en måned etter at kunden har mottatt varen eller tjenesten som ble solgt. På tidspunktet fakturaen sendes skal også inntekten bokføres, selv om fakturaen ikke er betalt.

Det er ikke opp til hvert enkelt firma å bestemme fakturanummeret som vises på fakturaen. Fakturaen må forøvrig inneholde dato for salget og forfallsdato for betaling. Navnet på kjøper og selger, samt adresse til deres bedrifter/hjem. Fakturaen skal også inneholde organisasjonsnummer, og om aktuelt MVA. Det er også viktig å inkludere en beskrivelse av hva som er blitt solgt, samt tidspunkt og sted for levering. Til sist skal man inkludere priser, merverdiavgift og totalsum.

JEK Regnskap utfører fakturering for våre kunder om ønskelig. Våre online systemer gjør det også mulig for våre kunder å enkelt fakturere selv om dette er mer hensiktsmessig. Fakturasystemet vi bruker gjør det også mulig å sende ut regelmessige purringer og har egen inkassorutine. Med våre systemer har du til en hver tid full oversikt over fakturaer som er sendt ut og hvilke kunder som har betalt.

Ønsker du mer informasjon om fakturering og våre tjenester kan du ta kontakt med våre autoriserte regnskapsførere i Ålesund og Langevåg her.