Årsoppgjør

Regnskapspliktige foretak skal levere likningspapirer og årsoppgjør hvert år. Blant disse finner vi blant annet aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, noen enkeltpersonsforetak, samvirkeforetak og økonomiske foreninger, borettslag, stiftelser o.l. Formålet med å levere årsoppgjør er å formidle nyttig og relevant informasjon om bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Slik kan brukere ta informerte avgjørelser.

Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, noter og eventuelle kontantstrømoppstillinger og revisjonsberetninger. Fra og med 2015 skal man sende inn årsregnskapet elektronisk via Altinn. Her skal alle dokumentene sendes inn samlet og det er viktig at de er lesbare.

H2: Støtte fra autoriserte regnskapsførere i Ålesund og Langevåg
JEK Regnskap avslutter regnskapene for året og bruker egne programmer for årsoppgjørs som produserer alle ligningspapirer og regnskap for behandling i styre, generalforsamling og til Brønnøysundregisteret.

Selvangivelse må leveres både av selskaper og enkeltpersoner. Autoriserte regnskapsførere kan ta over oppfølginger med ligningskontor og hjelper deg å se på hva som kan være feil i ligningen. Har du spørsmål om selvangivelsen hjelper vi deg gjerne med dette slik at du fyller ut alt riktig.

Ønsker du mer informasjon om hvordan din bedrift sitt årsoppgjør og likningspapirer kan fremstilles uten stress for deg kan duta kontakt med våre autoriserte regnskapsførere i Ålesund og Langevåg her.