Regnskapstjenester

For å utføre regnskapstjenester for andre må man være en autorisert regnskapsfører. Denne typen tjenester inkluderer alt fra regnskap, fakturering, lønnskjøring, rapportering, årsoppgjør, samt bedriftsøkonomisk rådgivning. JEK Regnskap ønsker å være en støttespiller for din bedrift slik at dere utvikler dere økonomisk, samtidig som alle krav til økonomisk dokumentasjon overholdes.

Vi jobber tett med våre klienter og gjør det så enkelt som mulig for de å opprettholde god bokføring. Ved regelmessige intervaller, enten ukentlig, månedlig eller annen hver måned, overleverer våre klienter sine bilag til oss. Disse samles i permer som våre regnskapsførere setter opp for deg med en hensiktsmessig inndeling. Ved mottakelse av billagene vil vi registerer disse, kjøre regnskap og utarbeide rapporter som sendes tilbake til klienten

Våre prosesser kan tilpasses klienter og bedrifter med spesielle behov. Om ditt firma behøver avdelings- eller prosjektregnskap kan vi være behjelpelig med dette. Vi har erfaring med regnskap for ulike bransjer og vil også være kjent med spesielle krav til ulike typer bedrifter. Våre kunder opplever at de kan fokusere på driften av selskapet i stedet for økonomien. Du finner våre kontorer i Langevåg og Ålesund.

Ønsker du hjelp med ulike regnskapstjenester kan du ta kontakt med våre autoriserte regnskapsførere i Ålesund og Langevåg her.