Lønn og lønnskjøring

Mange bedrifter velger å sette bort lønnskjøring til en regnskapsfører. Med bonusordninger, varierende lønnsordninger og spesialtilpassede lønninger for ulike ansatte kan det fort bli en komplisert prosess.
Ved å sette bort denne prosessen kan du være sikker på at alle ansatte får utbetalt riktig lønn til riktig tid.

Våre medarbeidere holder seg oppdatert til en hver tid på nye lover og regler innen lønnsfaget. I prosessen rundt lønnskjøringen foretas også skatteberegning, generering av konteringssammendrag og generering av utbetalinglister. Det er opp til deg som arbeidsgiver når du ønsker å kjøre lønn og hvor ofte, men det vanligste i Norge er en gang i måneden og den 1., 8. eller 15. dagen i måneden. Skulle datoen bedriften har valgt falle på en lørdag eller søndag er det mange som velger å utbetale lønnen på nærmeste fredag.

I våre lønnssystemer produserer vi skatte- og arbeidsgiveravgiftsoppgjør, samt lønnsoppgaver og årsoppgaver. Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å beregne arbeidsgiveravgiften, men vi kan altså bistå med regnestykket. Satsen for denne avgiften ligger på mellom 0 - 14,1 %. Lønns- og trekkoppgaven vil vise hva du som arbeidsgiver har utbetalt de enkelte ansatte i løpet av året. Både arbeidstaker og skattemyndighetene skal motta oversikten over dette.

JEK Regnskap hjelper deg gjerne med lønn og lønnskjøring. Ta kontakt med våre autoriserte regnskapsførere i Ålesund og Langevåg her.