Reiseregning

Det er mulig å levere reiseregning om man som ansatt har vært ute å reist i forbindelse med jobb. Dette kan være for å møte andre avdelinger innen bedriften, møte kunder eller delta på messer og arrangementer.

Skatteetaten påpeker at trekkfriheten for kostgodtgjørelse ved reise med overnatting forutsetter at den ansatte fortløpende leverer reiseregning. Reiseregninger skal inneholde en rekke viktige opplysninger som arbeidstakerens navn og adressse, dato og klokkeslett for ut- og innreisen, samt formålet med reisen. Dokumentet skal også inneholde hvilke arrangementer den ansatte deltok på. Er det godtgjørelse for overnatting må regningen inkludere navn og type overnattingssted. Er det godtgjørelse for bil er aktuelt vil fremstilling av reiseruten være nødvendig, samt oversikt over distanse kjørt og eventuelt navn og antall passasjerer.

Enkelte bedrifter velger også å godtgjøre ansatte for matutgifter eller annet mens de er på reise. Det er da viktig at man går igjennom hva som er godkjente utgifter og hva som ansees som private utgifter. Taxiutgifter, frokost, lunsj og middag er noen utgifter som arbeidsgivere ofte velger å tilbakebetale til sine ansatte når de er tilbake fra reise. Glemte de derimot å pakke tannbørste eller en skjorte ansees dette som regel som en privat utgift som arbeidstaker selv betaler. Dette er heller ikke noe bedriften som regel får godtgjort om det sendes inn til skattemyndighetene.

Har du spørsmål om reiseregning eller andre regnskapstjenester kan du ta kontakt med våre autoriserte regnskapsførere i Ålesund og Langevåg her.