Skybaserte tjenester

Regnskapsførsel og økonomistyring er ikke hva det en gang var. I det siste har flere og flere arbeidsmetoder blitt digitalisert. Dermed har også flere prosesser blitt mer effektive, fleksible og tilrettelagt for ulike former for regnskapsføring.

JEK Regnskap tilbyr skybaserte løsninger, som kan behovstilpasses hver enkelt kunde. Skybaserte regnskapstjenester åpner opp for et mer effektivt samarbeid mellom regnskapsfører og virksomheten, og forenkler prosesser som tidligere har vært både uoversiktlig og tidkrevende. 


Med skybaserte løsninger kan dere frigjøre tid, slik at de ansatte kan fokusere på bedriftens kjernevirksomhet. 


Alltid oppdatert oversikt over økonomien

Med skybaserte tjenester har du tilgang til et oppdatert regnskap, uansett hvor du befinner deg i verden. Dermed har du alltid oversikt over og orden på din virksomhets økonomi. Det betyr at du har et bedre vurderingsgrunnlag for de beslutningene som skal tas på vegne av bedriften, fordi du har mulighet til å basere avgjørelsen på oppdatert informasjon om virksomhetens økonomi i sanntid. 


Enkel og effektiv økonomistyring 

Å ha kontroll på økonomien er en viktig del av en lønnsom drift. Det kan være tidkrevende å samle inn data og skrive rapporter. Automatiserte arbeidsprosesser gjør det mulig å utføre oppgaver raskere og mer nøyaktig enn tidligere. Med vårt skybaserte økonomisystem får du et godt verktøy som samler, organiserer og presenterer virksomhetens regnskap på en enkel og oversiktlig måte. 


Behovstilpasset til hver enkelt 

Du kan selv velge hvor mye du vil skal utføres i skyen, og hvor mye som fortsatt skal være manuelt. Noen velger å digitalisere alt, mens andre digitaliserer deler av regnskapet. Det er helt opp til hver enkelt, og vi vil selvfølgelig bistå med å finne den løsningen som passer best for din virksomhet. 


Smart og fleksibelt samarbeid mellom regnskapsfører og virksomhet 

Å ta i bruk skybaserte tjenester for økonomistyring er en mer effektiv måte å jobbe sammen, da all informasjon er lettere tilgjengelig for alle parter. Det er fleksibelt, og du slipper en del utgifter knyttet til drift når de ansatte får frigjort tid til å fokusere på virksomheten. En annen fordel ved å ta i bruk skybaserte regnskapstjenester er at du har høy lagringskapasitet, i tillegg til at du kan være trygg på at regnskapsdokumentasjonen er sikret for tyveri, brannskader og vannskader. Det er også verdt å nevne at dette er en miljøvennlig løsning, sammenlignet med manuelle prosesser. 


Ta kontakt 

Vurderer du å gå over til skybaserte løsninger for regnskapsføring? Ta kontakt med oss i JEK Regnskap AS. Våre trivelige medarbeidere vil hjelpe deg med å finne den løsningen som du ønsker, og med å komme i gang med ditt nye skybaserte verktøy for økonomistyring.