Kvalitetssikrede og fleksible løsninger

Vi er en autorisert regnskapsfører som tar din virksomhet på alvor. Vi er opptatt av kvalitet og gode kundeforhold. Derfor tilbyr vi gode, kvalitetssikrede og fleksible skybaserte regnskapsløsninger.

Kontakt oss

Tjenester

Kvalitetsgaranti

Vi har gjennomarbeidede rutiner for behandling av bilag, avstemminger, arkivering og rapporter. Ved fravær av saksbehandler kan hvilken som helst av de andre på kontoret bistå i alle spørsmål kunden har i tilknytning til oppdraget som er gitt oss. Alle medarbeiderne har underskrevet taushetserklæring.

Kun autoriserte regnskapsførere har anledning til å føre regnskap for andre. Dette i henhold til lov om autorisasjon av regnskapsførere av 18. juni 1993. For å opprettholde autorisasjonen som må fornyes hvert 5. år, stilles det krav til den autoriserte regnskapsføreren om jevnlig faglig oppdatering. Kredittilsynet kontrollerer fra 01.01.1999 regnskapsførere og fornyer autorisasjonen. I tillegg ufører vår bransjeorganisasjon, Norges Autoriserte regnskapsføreres forening, NARF kontroll av medlemmene

Ved avtaleinngåelse med våre kunder blir en egen avtale utarbeidet, denne blir gjennomgått av kunden og saksbehandler. Denne sikrer at våre oppdrag blir utført på tilfredstillende måte. Avtalen regulerer også forhold som frister for innlevering av bilag m.m.

  • Regnskapstjeneste
  • Lønn
  • Fakturering
  • Reiseregning
  • Årsoppgjør, likningspapirer
  • Økonomisk og skattemessig rådgiving
  • Etableringsrådgiving
  • Styrearbeid
  • Online
  • Utleie av regnskapsmedarbeider, administrativt arbeid, regnskapsansvarlig og andre økonomiske tjenester