Image
Text

Årsoppgjør

Text

Regnskapspliktige foretak skal levere likningspapirer og årsoppgjør hvert år. Blant disse finner vi blant annet aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, noen enkeltpersonsforetak, samvirkeforetak og økonomiske foreninger, borettslag, stiftelser o.l. Formålet med å levere årsoppgjør er å formidle nyttig og relevant informasjon om bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Slik kan brukere ta informerte avgjørelser.


Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, noter og eventuelle kontantstrømoppstillinger og revisjonsberetninger. Fra og med 2015 skal man sende inn årsregnskapet elektronisk via Altinn. Her skal alle dokumentene sendes inn samlet og det er viktig at de er lesbare.

Text

H2: Støtte fra autoriserte regnskapsførere i Ålesund og Langevåg
JEK Regnskap avslutter regnskapene for året og bruker egne programmer for årsoppgjørs som produserer alle ligningspapirer og regnskap for behandling i styre, generalforsamling og til Brønnøysundregisteret.


Selvangivelse må leveres både av selskaper og enkeltpersoner. Autoriserte regnskapsførere kan ta over oppfølginger med ligningskontor og hjelper deg å se på hva som kan være feil i ligningen. Har du spørsmål om selvangivelsen hjelper vi deg gjerne med dette slik at du fyller ut alt riktig.


Ønsker du mer informasjon om hvordan din bedrift sitt årsoppgjør og likningspapirer kan fremstilles uten stress for deg kan du ta kontakt med våre autoriserte regnskapsførere i Ålesund og Langevåg her.

Text

JEK REGNSKAP AS 

 

Stadsnesvegen 11 (2 etasje), 6030 LANGEVÅG
Telefon: 70 19 94 80
Telefax: 70 19 19 90
E-post: kornberg@jek.no

Text

AVDELING ÅLESUND 

 

Myrabakken Næringsenter(Bygg 2)

6010 Ålesund
Telefon: 480 43 241
Telefax: 70 19 19 90
E-post: kornberg@jek.no

Form2
Name
Please fill name field
E-mail
Please fill e-mail field
Message
Please fill message field
Send
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon