Autorisert regnskapsfører i Ålesund og Langevåg

Som regnskapsfører bistår vi bedrifter med å føre regnskap hvor alle posteringer er lagt inn korrekt, slik at regnskapet overholder alle lover og regler. Vi har fire regnskapsførere både i Langevåg og Ålesund som besitter stor kunnskap på alle relevante fagområder. VI er klare til å hjelpe deg og din bedrift.

Vårt mål er at regnskapet alltid medfører riktighet, og overholder alle lover og regler for god regnskapsskikk. Når vi engasjeres er vi opptatt av å se etter muligheter, og etter våre år i bransjen ser vi ofte muligheter for våre klienter til å kutte i poster for å sitte igjen med et større overskudd.

Mer enn bare regnskapsføring


Regnskapsføring er selvfølgelig en stor del av vår virksomhet, men vi hjelper også til med andre økonomifunksjoner. Våre tjenester inkluderer:

Regnskapsfører med kvalitetsgaranti


Når vi inngår et samarbeid med våre kunder, utarbeider vi en egen avtale. Denne avtalen blir gjennomgått av kunde og saksbehandler. Denne avtalen sikrer at alle oppdrag blir utført på tilfredsstillende måte, og regulerer forhold som for eksempel innlevering av bilag.


Komplett webbasert løsning


Vi kan tilby et komplett webbasert økonomisystem med regnskap, faktura, lønn, reiseregning, prosjekt og timeføring. Dette gjør det enkelt for deg å ha oversikt.