TJENESTER

Kvalitetsgaranti


Vi har gjennomarbeidede rutiner for behandling av bilag, avstemminger, arkivering og rapporter. Ved fravær av saksbehandler kan hvilken som helst av de andre på kontoret bistå i alle spørsmål kunden har i tilknytning til oppdraget som er gitt oss. Alle medarbeiderne har underskrevet taushetserklæring.

Kun autoriserte regnskapsførere har anledning til å føre regnskap for andre. Dette i henhold til lov om autorisasjon av regnskapsførere av 18. juni 1993. For å opprettholde autorisasjonen som må fornyes hvert 5. år, stilles det krav til den autoriserte regnskapsføreren om jevnlig faglig oppdatering. Kredittilsynet kontrollerer fra 01.01.1999 regnskapsførere og fornyer autorisasjonen. I tillegg ufører vår bransjeorganisasjon, Norges Autoriserte regnskapsføreres forening, NARF kontroll av medlemmene

Ved avtaleinngåelse med våre kunder blir en egen avtale utarbeidet, denne blir gjennomgått av kunden og saksbehandler. Denne sikrer at våre oppdrag blir utført på tilfredstillende måte. Avtalen regulerer også forhold som frister for innlevering av bilag m.m.

  • Regnskapstjeneste
  • Lønn
  • Fakturering
  • Reiseregning
  • Årsoppgjør, likningspapirer
  • Økonomisk og skattemessig rådgiving
  • Etableringsrådgiving
  • Styrearbeid
  • Online
  • Utleie av regnskapsmedarbeider, administrativt arbeid, regnskapsansvarlig og andre økonomiske tjenester


Regnskapstjenester

Våre klienter samler bilag i egen perm som er utarbeidet at oss, med hensiktsmessig inndeling. Denne leveres til oss for bokføring (ukentlig, månedlig eller annen hver mnd.). Vi bearbeider og registrerer bilagene, kjører regnskap og rapporter som sendes klienten.

Er det firma som har spesielle behov så løser vi det i samarbeid med kunden. Dette kan være for eksempel være avdelings- og prosjektregnskap.

Lønn

Vi beregner og kjører lønn for alle våre kunder som har ansatte.

Skatte- og arbeidsgiveravgiftsoppgjør produseres fra lønnssystemet. Lønnsoppgaver og årsoppgaver likeså.


Fakturering

Vi kan utføre fakturering de av våre kunder som ønsker det. Vårt online system kan også benyttes av våre kunder som ønsker å fakturer selv.

Fakturasystemet sørger også som regelmessige purringer og egen inkassorutine.


Reiseregning

Vi bruker info Reise sitt reiseregningssystem. Med dette kan vi rask og effektivt føre dine resiregninger. Bruk av programmet sikrer riktige reiseregninger jmf. Norske lover og forskrifter.

Årsoppgjør

Vi avslutter regnskapene og bruker egne årsoppgjørsprogram som produserer alle ligningspapirer og regnskap for behandling i styre, generalforsamling og til Brønnøysundregisteret.

Økonomisk rådgivning

Vi har moderne dataverktøy for analyse, budsjettsimuleringer og andre økonomisk rådgiving.

Etableringsrådgiving

Vi bistår ved nyregistrering og endringer. Det gjelder generalforsamlinger, ordinær og ekstraordinær, og meldinger til Brønnøysundregistrene samt etablering av nødvendige protokoller.

Styrearbeid

Vi bistår i styrearbeidet for selskapene, ikke primært som styremedlem, men som styresekretær med oppfølgning av den praktiske gjennomføring av styrearbeid. Årsplan, referat, protokoll og forberedelse av møtene.

Online

Vi kan nå tilby våre kunder onlineløsning fra vår server i Langevåg. Dette gjør at våre kunder kan få tilgang til sine regnskap 24 timer i døgnet. Onlineløsningen (terminalserver) gjør at kundene som ønsker det kan gjøre en del av arbeidet selv. Dette kan være f.eks være fakturering, purringer, registrere innbetalinger og andre rutiner som kunden ønsker.

Ønsker du nærmere informasjon så ta kontakt med Jan Even.

Utleie

Vi bistår med det arbeidet eller tjenestene kunden vil ha hjelp til eller vil sett bort permanent eller midlertidig. Ingen jobb er for liten og få er for store. Kompetanse og optimal arbeidsdeling er nøkkelordene.