LINKER

Her finner du nyttige linker som kan hjelpe deg å finne fram til svar på mange økonomiske, lønnsmessige og skattemessige spørsmål. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er ute etter, så skal vi hjelpe deg.

http://www.altinn.no

Myndighetenes offisielle nettsted for elektronisk levering av offentlige skjema

NARF
Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening

Lovdata

Komplett samling oppdaterte lover og forskrifter.

Finansdepartementet
Skatter, avgifter, lovforslag, prinsipputtalelser, fortolkninger.

Felles offentlig informasjonstjeneste med lenker til alle departementene og andre offentlige etater.


Blant annet informasjon om autorisasjonsordningen for regnskapsførere.

Står bak norske regnskapsstandarder. Standardene kan lastes ned fra nettstedet, som f eks NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Med blant annet Statens reiseregulativ og Statens lønnsregulativ.
Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegning, publikasjoner. Sist lagt ut . Oversikt: Nettkart .

Regler om toll og avgift, tollsatser, omregningskurser, småbåtregisteret.
Informasjon om skjemaplikter, foretaksopplysninger, heftelser, blanketter, priser mm. Gir også generell orientering om regnskap, skatt, valg av selskapsform osv.