ANSATTE

Vi har kontor i Langevåg og Ålesund. Vi har i dag totalt ca. 280 klienter i vår portefølje. Blant våre kunder finnes firma i mange bransjer, dette gir en bred kompetanse og kjennskap til mange bransjer. Selskapet har det siste tre år hatt en god utvikling i oppdragsmengde og har pr. i dag 8 ansatte hvor 4 er autoriserte regnskapsførere.

Selskapet vil i fremtiden satse videre på videreutvikling av dagens tjenester, samt kunne tilby ny tjenester. Vi vil satse sterkt på den utfordring som dagens datateknologi gir vår bransje.

Ansatte i Langevåg og Ålesund:

 Jan Even Kornberg
Autorisert regnskapsfører,
daglig leder
E-post: kornberg@jek.no
Telefon: 480 43 241
 Wenche Scheide
Autorisert Regnskapsfører
E-post: wenche@jek.no
Telefon: 47 48 34 49
 Synnøve Pilskog Fiskerstrand
Autorisert regnskapsfører
E-post: synnove@jek.no
Telefon: 47 48 34 50
 Wenche Valseth
Regnskapsfører
E-post: wenche.valseth@jek.no
Telefon: 47 48 34 42
 Irene T Alnes Løkkeborg
Regnskapsmedarbeider
E-post: irene@jek.no
Telefon: 47 48 34 43
 Bente Kornberg
Regnskapsmedarbeider
E-post: bente@jek.no
Telefon: 99 24 30 31
 Kim A Jacobsen
Regnskapsmedarbeider
E-post: kim@jek.no
Telefon: 90 50 22 48